Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogo?a splono razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vae besedilo namre? pregleda tudi izkueni  lektor.

O nas

Zakaj DVOJKA d.o.o.?

 

Podjetje DVOJKA d.o.o. je dolgoletni ponudnik izjemno hitrih, kakovostnih in cenovno dostopnih, poceni prevodov.

Poceni prevodi

 

Bolji in hitreji prevajalci ter optimizacija administracije poskrbijo, da so nai prevodi ceneji od konkurence. Nao ekipo sestavljajo izkueni in strokovni koordinatorji, ki obvladujejo najnovejo tehnologijo sistemov za obdelavo dokumentov ter iroka ekipa kakovostnih, odzivnih in zanesljivih prevajalcev. Nae stranke lahko glede na svoje potrebe izberejo tako vrsto najugodnejih prevodov in lekture besedil kakor tudi nabor dodatnih storitev s podro?ja obdelave dokumentov.

Zakaj tako poceni prevodi?

    Uporaba vrhunske tehnologije
    Prevod prilagodimo potrebam strank
    irok nabor prevajalcev in lektorjev
    Izkueni in hitri prevajalci
    Optimizacija administracije
    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najbolje in najodzivneje prevajalce, ki vsaki? poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Nai prevajalci se tako redno izobraujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaa besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomo?jo t.i. OCR programov in pripomo?kov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker