Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogo?a splošno razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splošno razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vaše besedilo namre? pregleda tudi izkušeni  lektor.

Prevodi po meri stranke

Prevodi po meri stranke


Smo prvi na slovenskem tržiš?u, ki ponujamo kvalitetne prevode po najugodnejših cenah. Izbirate lahko med prevodi, ki so namenjeni splošnemu razumevanju besedil in interni uporabi, ter vrhunskimi prevodi, ki so primerni za objavo.
Po ?em se prevodi razlikujejo?
Vsi prevodi so opravljeni s strani strokovnih prevajalcev ciljnega jezika. Poleg osnovnega prevoda prevajalca lahko dodate še strokovno lekturo vašega besedila. Kon?no besedilo torej pregledata tudi lektor in podro?ni strokovnjak. Osnovni prevodi pa so namenjeni strankam, ki besedilo potrebujejo za notranjo uporabo v podjetju. Ti prevodi sicer niso primerni za objavo, vendar omogo?ajo splošno razumevanje besedila in zadostujejo pri vsakdanji poslovni komunikaciji. To so zagotovo najcenejši prevodi, ki so na voljo na slovenskem tržiš?u.

 

Kaj prevajamo?


•    Splošna besedila
•    Pogodbe, uradne dokumente
•    Strokovna besedila
•    Finan?ne dokumente
•    Potrdila in diplome
•    Spletne strani
•    Leposlovna besedila
•    Prevodi letnih poro?il,
•    Prevodi poslovne korespondence (dopisi, ponudbe, telefaksi, pla?ilni opomini, ipd.),
•    Prevajanje razpisne dokumentacije,
•    Prevodi katalogov,
•    Prevodi navodil za uporabo (bela tehnika, stroji in naprave, itd.),
•    Prevodi pravnih besedil (pogodbe, sodbe, sklepi, ipd.),
•    Sodni prevodi osebnih in drugih dokumentov (diplome, rojstni listi, potrdila, itd.) (sodne prevode potrebujete, ?e želite preveden dokument predložiti pri kakšnem uradu ali ustanovi v tujini ali v Sloveniji), v sodelovanju z zunanjimi izvajalci- CENA PREVODOV PO DOGOVORU

Jeziki v/iz katerih prevajamo


Albansko
Angleško
Bolgarsko
Bosansko
?eško
Dansko
Francosko
Hrvaško
Italijansko
Madžarsko
Makedonsko
Nemško
Nizozemsko
Norveško
Poljsko
Portugalsko
Romunsko
Rusko
Slovaško
Srbsko
Špansko
Švedsko
Ukrajinsko

Zakaj tako poceni prevodi?

•    Uporaba vrhunske tehnologije
•    Prevod prilagodimo potrebam strank
•    Širok nabor prevajalcev in lektorjev
•    Izkušeni in hitri prevajalci
•    Optimizacija administracije
•    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najboljše in najodzivnejše prevajalce, ki vsaki? poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Naši prevajalci se tako redno izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaša besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomo?jo t.i. OCR programov in pripomo?kov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker