Prevajanje prevodi

Osnovni poceni prevodi

 Osnovni prevod vam omogo?a splono razumevanje in najve?krat zadostuje za interno uporabo v podjetju, splono razumevanje besedila, poslovno komunikacijo.

Lektoriranje poceni prevodi

Lektoriranje besedila omogo?a poleg prevoda s strani prevajalca tudi preverjanje kakovosti prevoda. Vae besedilo namre? pregleda tudi izkueni  lektor.

Prevajanje po najugodnejših cenah v Sloveniji

 Poceni prevodi


Izberite ustreznega in poceni ponudnika za prevajanje in prihranite !

 

Zakaj bi za prevajanje besedil pla?ali ve?, kot je potrebno? Agencija za prevajanje Dvojka d.o.o. vam omogo?a kakovostno prevajanje po najugodnejih cenah.

Poceni prevajanje po vai meri

Smo prvi na slovenskem tri?u, ki ponujamo prevajanje iz/v 24 svetovnih jezikov  po izredno ugodnih cenah. Izbirate lahko med osnovnim prevajanjem, ki je namenjeno splonemu razumevanju besedil in interni uporabi, ali pa storitvi osnovnega prevajanja dodate e lektoriranje.

Prevajanje za vas opravijo izkueni in strokovni prevajalci ciljnega jezika. Osnovna storitev prevajanja je namenjena strankam, ki storitev prevajanja besedil potrebujejo za notranjo uporabo v podjetju ali za osnovno razumevanje besedila in poljudno poslovno komunikacijo. Ti prevodi sicer niso primerni za objavo, vendar omogo?ajo splono razumevanje besedila. V kolikor se poleg storitve za osnovno prevajanje odlo?ite e za lektoriranje pa bo Vae kon?no besedilo pregledal tudi lektor in podro?ni strokovnjak. To je zagotovo cenovno najugodneje prevajanje, ki je na voljo na slovenskem tri?u.  

Zakaj tako poceni prevodi?

    Uporaba vrhunske tehnologije
    Prevod prilagodimo potrebam strank
    irok nabor prevajalcev in lektorjev
    Izkueni in hitri prevajalci
    Optimizacija administracije
    Enostavna ponudba in poudarek na temeljni storitvi

Prevajalci

Med prevajalci izbiramo le najbolje in najodzivneje prevajalce, ki vsaki? poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod. Njihovo delo ni preprosto, saj zahteva dobro poznavanje prevajalskih tehnologij in ogromno jezikovnega znanja. Nai prevajalci se tako redno izobraujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.

Tehnologije

V prevajalski agenciji veliko vlagamo v prevajalsko tehnologijo. Tako lahko vaa besedila prevedemo mnogo hitreje in kakovostneje. Besedilo, ki nam ga posredujete, se lahko s pomo?jo t.i. OCR programov in pripomo?kov pretvorijo v tekstovno datoteko tudi iz formatov, kot so .pdf, .tiff, .jpg, itd.

eXTReMe Tracker